Ajankohtaista kaavoituksessa

Vesilahden kunnan kaavoituksessa on lukuisia asioita meneillään – mm. uusi katu, kevyenliikenteenväylää Lempäälää kohti, kunnanviraston alueen tulevaisuus.

Kunnanviraston asemakaavan muutos

Kunnanhallitus päätti elokuussa asettaa vireille Kunnanviraston alueen asemakaavan muutoksen. Tarkoituksena kaavassa on muuttaa kunnanviraston kiinteistön sekä siitä erotetun vanhan sosiaalitoimen rakennuksen kiinteistön kaavamerkintää siten, että mainituilla kiinteistöillä mahdollistuisi muukin toiminta, kuin nykyinen hallinto. Kaava on vireillä kunnanviraston naapurikiinteistön myynnin takia. Samalla varaudutaan kuntastrategian mukaiseen rakennuskannan käytön ja kustannusten optimointiin. Kaava on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheeseen (OAS).

Vesilahdentien jalkakäytävän ja pyörätien asemakaava ja asemakaavanmuutos 

Kunnanhallitus päätti lokakuussa asettaa vireille Vesilahdentietä välillä Rautialantien risteys-kunnanraja koskevan asemakaavahankkeen, jossa tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa ja osin laatia uutta kaavaa, että Vesilahdentien varteen saataisiin sellainen kaavallinen tila, missä alueelle voitaisiin sijoittaa kevyenliikenteenväylä. Yhteysväli Vesilahti-Lempäälä on osa Tampereen seudun pyöräilyn pääreittiverkostoa. Samalla päätöksellä vireilleasettamisen yhteydessä asetettiin nähtäville kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suomelantien katualueen asemakaava

Kunnanhallitus on kesäkuussa 2022 asettanut vireille Suomelantien katualueen asemakaavan. Tavoitteena on laatia kaava-alueelle asemakaava, joka mahdollistaa alueella voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitetun uuden katuyhteyden yksityiskohtaisemman suunnittelun ja toteutuksen kaava-alueelle. Asemakaava luo kaavalliset edellytykset mm. alueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien verkostojen, eri kulkumuotoja palvelevan liikenneverkon, sekä joukkoliikenteen kehittämiselle kaava-alueella ja sen lähiympäristössä.

Hukianhovin ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on kesäkuussa päättänyt kuuluttaa vireille Hukianhovin ranta-asemakaavan ja hyväksyä sekä asettaa nähtäville sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan tavoitteena on, että kaavassa alueelle osoitetaan leirintäalue ja sen tarvitsema lisärakennusoikeus. Tavoitteena on ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä ympäristö ja maisema huomioiden.

Ota yhteyttä

Kervinen Juha

kaavoittaja

040 156 1352

juha.kervinen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Kela Marja-Riitta

palvelusihteeri

040 133 5281

marja-riitta.kela@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward