Yritysten määräaikaista kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 21.12.2020–26.2.2021.


Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt. Kustannustukea voidaan myöntää yrityksille, joiden päätoimiala kuuluu 1.6.2020 tuen piiriin. Nämä tuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään kustannustukilaissa säädetyin perustein valtioneuvoston asetuksessa. Toimialarajaus on yksi keino kohdistaa kustannustukea juuri niihin yrityksiin, jotka kärsivät koronapandemiasta.

Tuki kohdennetaan lähtökohtaisesti toimialoille, joilla tukikauden (1.6.-31.10.2020) liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia vertailukauden (1.6.-31.10.2019) liikevaihtoon verrattuna. Lisätietoa valtioneuvoston asetuksen mukaan tuen piiriin kuuluvista toimialoista antaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot ja hakeminen:

Valtionkonttori – Kustannustuki 2