Vesilahden kunta valmistautuu kuntastrategian toteuttamiseen päivittämällä osayleiskaavoja


Kunnanhallitus on 29.11.2021 päättänyt käynnistää Kirkonkylän ja Koskenkylän ympäristöjen osayleiskaavan päivittämisen. Kunnan väkiluvun kasvu on lähtenyt viime vuosina vauhdikkaaseen nousuun.

Rakentamispaine ja asiakkaiden tonttikyselyt kohdistuvat ennen kaikkea Kirkonkylän, Metsämantereen ja Koskenkylän alueille. Tämän lisäksi kuntaan yrityksiltä tulevat sijoitustiedustelut kohdistuvat pääosin samoille alueille. Yrityskyselyt koskevat isoja, jopa 10–100 ha kokoisia alueita. Tällä hetkellä kunnalla ei ole olemassa alueita, joilla vastata kysyntään.

Osayleiskaavan aluetta suunnitellaan vastaamaan myös yritysten kasvaneita tarpeita toimia vastuullisesti. Pyrkimyksenä on luoda alueesta nollapäästöinen. Yritysten vastuullisuus kiinnostaa niin sijoittajia, asiakkaita kuin työntekijöitä ja tähän Vesilahden kunta pyrkii vastaamaan alueella. Pyrkimyksenä on myös luoda kaavoituksen avulla elementtejä, joilla yritys- ja asuinalueet yhdistyvät saumattomasti toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. 

Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian vuosille 2022–2025. Osayleiskaavan päivitystyöllä ja sen menestyksekkäällä toteuttamisella on valtavan iso merkitys kunnan strategian menestyksekkääseen toteuttamiseen varsinkin elinkeinoelämän kasvun turvaamisen osalta.
 

Osayleiskaavan suunnittelun keskeisinä tavoitteina on valmistautuminen: 

  1. Väestön kasvuun 
  2. Energiaomavaraisuuteen kunnan strategiassa esitetyllä tavalla 
  3. Elinkeinoelämän tarpeisiin turvaamalla elinkeinoelämän kasvu- ja kehitysmahdollisuudet kunnan strategiassa esitetyllä tavalla 
  4. Kirkonkylän taajama-alueen luonnolliseen leviämiseen
  5. Kulkuyhteyksien kehittymiseen viheryhteydet huomioiden  

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaava, aluerajaus:

Osayleiskaavan rajaus on työn alkamisen jälkeen muuttunut oheisen kuvan mukaiseksi: 

Osayleiskaavapäivitys alueen pinta-ala on n. 179 hehtaaria, josta Kirkonkylän osayleiskaavaa koskevaa aluetta on n. 83 ha ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavaa koskevaa aluetta n. 96 ha. Kaava-alueen maanomistajina ovat Vesilahden kunta sekä yksityiset maanomistajat. Kunta on erikseen yksityisiin maanomistajiin yhteydessä, kun kaavoituksen OAS-vaihe on saatu käyntiin.

Osayleiskaavatyöstä voi lukea lisää kunnanhallituksen 13.6. esityslistalta. Työ jatkuu nyt osallisten kuulemisella ja tarkempien vaikutusten arvioinnilla. Osayleiskaavan on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 lopussa.