Vesilahden ekologiset mittarit on nyt päivitetty


Vesilahden kunnan kestävän kehityksen ekologiset mittarit on päivitetty. Mittareita päivitetään vuosittain, jotta jokaisella olisi mahdollisimman hyvää ja ajankohtaista tietoa saatavilla.

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata myös tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen määritelmä käsittään ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Vesilahden mittarit sisältävät kuitenkin vain ekologisen näkökulman. Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon kantokyvyn huomioon ottamista ihmisen toiminnassa siten, että luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus eivät vaarannu. Keskeinen osa ekologista kestävyyttä on siirtyminen ympäristöä vähemmän kuormittaviin tuotanto- ja kulutustottumuksiin.

Ekologisten mittareiden tarkoituksena on jakaa tietoa Vesilahden kunnan kasvihuonekaasupäästöistä, energiankulutuksesta, liikenteestä, vedenkulutuksesta, laskuttamattoman jäteveden määrästä, jätteiden määrästä, vesistöjen veden laadusta ja luonnonsuojelualueista. Esimerkiksi  Luonnonsuojelualueet-sivulla pääset tutustumaan siihen, miten luonnonsuojelualueiden määrä on kehittynyt Vesilahden kunnan alueella. Tietoa kahdeksasta eri teemasta on esitetty niin sanallisesti kuin tilastollisilla kuvaajillakin.

Mittareiden lisäksi teemojen kohdalta löytyy vinkkejä, miten kuntalainen voi itse vaikuttaa esimerkiksi oman kiinteistönsä energiankulutukseen, tai linkkejä, joiden kautta voi etsiä lisätietoa eri teemoista.

Hyödynnä vinkit ja tiedot, innosta kaveria ja edistä kestävämpää arkea! Ekologiset mittarit löydät täältä (linkki ohjautuu uuteen välilehteen) tai Kestävä kehitys -sivulta (linkki ohjautuu uuteen välilehteen).