Vesilahden arvokkaat luontokohteet päivitetty


Vesilahden arvokkaat luontokohteet koottiin ensimmäiseen kerran yhteen vuonna 1995. Mittavien maastoinventointien pohjalta ilmestyi päivitetty versio vuonna 2011. Näiden julkaisujen ohella hyödynnettiin maasto- ja aineistotarkasteluja tässä toisessa päivityksessä.

Uudessa versiossa lajien uhanalaisuusluokitukset ja alueellisesti uhanalaisten lajien tiedot on päivitetty. Mukaan on otettu Pirkanmaan vastuulajit sekä perinnebiotooppien osalta huomionarvoiset kasvilajit. Lisäksi on huomioitu vieraslajien esiintyminen ja muinaismuistot. Kohteisiin on lisätty kuvaus alueen virkistyskäytön mahdollisuuksista vastaamaan kasvaneeseen luontoretkeilyn tarpeeseen.

Julkaisun tavoitteena on luoda kunnan viranomaisia palveleva tietokokonaisuus ja samalla antaa tietoa luontokohteista ja virkistysmahdollisuuksista kuntalaisille ja matkailijoille. Julkaisun kokosi FM Tuija Selänpää.

Julkaisu on vapaasti luettavissa netistä ja löytyy tämän linkin takaa.