Vesilahdella selvitetään vanhan kaatopaikan ympäristöriskit


Kirkonkylän vanhan kaatopaikan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyn 2021 aikana.

Vanhan kaatopaikan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1963–1973. Alueella ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Vesilahden kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Lue lisää:

maaperakuntoon.fi

Lisätietoja:

Harri Vierikka, Vesilahden kunta, 040 673 6821, harri.vierikka@vesilahti.fi

Kati Skippari, Lempäälän kunta, 040 777 5176, kati.skippari@lempaala.fi

Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 374, maarit.joukainen@ely-keskus.fi
Christian Tallsten, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi