Vesilahdella on aloitettu Lapsiystävällinen kunta -hanke


Vesilahti on hakenut mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Mallin tarkoituksena on edistää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Kyseinen malli on kunnille tarkoitettu työväline, joka auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa sekä kunnan hallinnossa. Vesilahden kunnassa tätä lähestytään erityisesti osallisuuden näkökulmasta.

Vesilahden kunnalle on nimetty kyseistä kehittämishanketta varten Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, jossa ovat edustettuina mm. vapaa-ajan palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, opetustoimi, nuorisovaltuusto, Vesilahden seurakunta ja MLL Vesilahti. Hankkeessa kuntakoordinaattorina toimii Olli Alamäki.

Lapsiystävällinen kunta -malli on jaettu viiteen eri vaiheeseen. Näistä vaiheista ja Vesilahden kunnan etenemisestä vaiheittain voit lukea lisää täältä. Lapsiystävällinen kunta -mallin tarkoituksena on saada aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Näitä voivat olla esimerkiksi se, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa tai konkreettisia parannuksia harrastusmahdollisuuksiin. Tärkeää on kuitenkin koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämän tulisi näkyä kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttaa jo 44 kuntaa eri puolilla Suomea, ja se tavoittaa lähes puolet Suomessa asuvista lapsista. Malli on kunnille maksuton, ja kaikki lapsiystävällisyytensä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voivat hakea mukaan.