Uusi palvelu: vikailmoituksen tekeminen Vesilahden kunnan tekniseen toimeen


Vesilahden kunnan tekninen toimi on ottanut käyttöön Buildercom -kiinteistönhallintajärjestelmän, joka tarjoaa työkaluja kiinteistön ja yleisten alueiden hoitoja huoltotoimen sekä kunnossapidon hallintaan ja auditointeihin.

Buildercom tarjoaa kiinteistöjen sekä yleisten alueiden käyttäjille helpon tavan ilmoittaa eikiireellisistä havainnoista ja vioista teknisen toimen henkilöstölle. Ilmoitusten käsittely, seuranta sekä raportointi onnistuvat myös mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella.

Tekninen toimi ottaa Buildercomin käyttöön välittömästi ja toivoo jatkossa kaikkien vikailmoitusten sekä palautteiden tulevan sitä kautta. Palvelun kautta on mahdollista laittaa ilmoituksia kaikista kunnan kiinteistöistä, leikkikentistä, liikuntapaikoista, uimarannoista, tiealueista sekä muista yleisistä alueista. Linkki palveluun ja tarkemmat ohjeet vikailmoitusten tekemiseen
löytyvät Vesilahden kunnan nettisivuilta vikailmoitukset kohdasta.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin palvelupyyntöihin mahdollisimman pian, joko kuittaamalla vian korjatuksi tai olemalla teihin yhteydessä. Tästä syystä toivommekin huolellisuutta yhteystietojen täyttämiseen. Toivomme myös maalaisjärjen käyttöä ilmoitusten tekemiseen, turhien ilmoitusten johdosta järjestelmän käyttöoikeuksia tullaan rajoittamaan.

Buildercom -työkalussa olevat Vesilahden kunnan kohteet.