Tietoa kompostointi-ilmoituksesta ja jätteenlajittelumääräyksistä


Kompostointi-ilmoitus

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle (alueellinen jätehuoltolautakunta), jos kiinteistössä kompostoidaan elintarvikejätettä (eli keittiössä syntyvää biojätettä), eikä kiinteistö kuulu biojätteen keräyksen piiriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä Pirkanmaalla, myös vapaa-ajan asuntoja ja siirtolapuutarhoja.

Ilmoitus pitää tehdä 31.12.2022 mennessä. Ilmoituksen teet kätevimmin lokakuun alussa julkaistavassa jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa mutta ilmoituksen voi jo tehdä lomakkeella. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022.

HUOM! Kompostointi-ilmoitusmääräys ei tarkoita Vesilahden alueella biojätteen keräyspakkoa, mikäli kiinteistössä on alle 5 huoneistoa.
Jos et ole varma, miten kompostointi-ilmoitus tehdään, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen:

Katso täältä lisätietoja:
Pirkanmaan jätehuolto
Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Lajitteluvelvoitteet kiristyvät

Alle vuoden sisään kaikilla vähintään 5 asunnon kiinteistöillä on oltava jäteastiat biojätteelle, metallille sekä lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille.

Biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Tampereen kaupunkiseudun keskustaajamassa (yli 10 000 asukkaan taajamat) 1.9.2023 mennessä. Biojäte voidaan myös vaihtoehtoisesti kompostoida kiinteistöllä. Vesilahti ei kuulu Tampereen kaupunkiseudun keskustaajama-alueeseen, joten biojätteen keräysvelvoite ei laajene kaikkiin Vesilahden asuinkiinteistöihin.

Lisätietoja:
Jätehuotomääräykset