Tiedote metsänhakkuusta Ämmänhaudanmäen alueella


TIEDOTE ALUEEN ASUKKAILLE

Vesilahden Ämmänhaudanmäen alueen 2. osan rakentaminen alkaa huhtikuussa 2019.

Työt alkavat metsänhakkuulla Vihniäntien ja Petärinteen kortteleissa.

Hakkuut suorittaa urakoitsija UPM:n Tapani Huttusen toimeksiannosta.

Kunnallistekniset työt alkavat urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kun valitusaika urakoitsijan valintapäätöksestä on saanut lainvoiman.

Alueella töitä tekevien koneiden läheisyydessä liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huomioitava urakoitsijoiden varoitukset ja ohjeet.

Kartta tiedotteeseen

Veli Salmi

Kunnanrakennusmestari

Vesilahden kunta