Sivistystoimen visio 2025


Sivistys on kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Sivistys on ihmisenä olemista, kasvamisen ja oppimisen prosessi, jossa ihminen kehittää potentiaaliaan täyteen mittaansa. Sivistys on elinikäinen ja ylisukupolvinen prosessi.

Sivistystoimen visio on jatkumo kuntastrategiasta kehittämissuunnitelmaan, visio mitä kohti halutaan mennä ja mitä tavoitellaan. Visiossa on kuvattu, miten olemme rakentava osa kuntaa, miten tuemme identiteetin kasvua vesilahtelaisuuteen, miten saamme ihmisten resurssit käyttöön, mitä ovat keskeiset haasteet sekä miten tuemme kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Visio on työkalu olla entistä vetovoimaisempi Vesilahti sivistyksen osalta.

KuntaKesun 2019-20121 (perusopetuksen kehittämissuunnitelma) valmistelu alkoi keväällä 2018, johon otettiin uutena myös varhaiskasvatus mukaan. Henkilöstöä on otettu vahvasti mukaan KuntaKesun valmisteluun.

Kunnassa on ollut yhteinen strategia (2016-2021), joka ei kuitenkaan ohjannut riittävän konkreettisesti sivistystoimea. Tämän johdosta päätettiin luoda sivistystoimen visio yhteisen kehittämisen pohjaksi. Visiotyö alkoi lokakuussa 2018.

Osallistamisen kautta yhteinen visio

Henkilöstö, lapset ja nuoret, kuntalaiset, yhteistyökumppanit ja luottamushenkilöt osallistuivat eri menetelmin visiotyöhön. Visio-kyselyyn oli kuntalaisten ja eri tahojen mahdollista osallistua. Lapset ja nuoret pohtivat ryhmissä: kun olet aikuinen ja lähdet reppusi kanssa maailmalle, mitä repussasi on? ”Unelmien Vesilahti” Mitä tietoja, taitoja ja eväitä Vesilahden sivistystoimi tarjoaa reppuusi maailmalle lähtiessäsi? Marraskuussa 2018 pidettiin kuntalaisiltama, jossa tuotoksia ja materiaaleja komentoitiin ja työstettiin. Sivistyksen kehittämistiimi ja pedagogiset ohjausryhmät koostivat yhteiset toiveet ja tarpeet visiomuotoon. Lasten ja nuorten ajatukset koottiin ikäryhmittäin repuiksi. Reput kuvaavat kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin kertymistä – elämän eväitä.

Visio ja kehittämissuunnitelma hyväksyttiin tammikuun 2019 lautakunnassa. Nyt alkaa vision jalkauttamistyö pedagogisten ohjausryhmien ja yksiköiden kehittämistiimien kautta. Lapsiperheitä pyritään palvelemaan jatkossa paremmin monin tavoin, kuten mm. kunnan verkkosivuille kevään aikana rakennettavalla palvelutarjottimella, jossa näkyy eri tahojen tarjoamat kerhot, kohtaamispaikat ja palvelut lapsiperheille.

Sivistystoimen visio 2025:

Mika Seppänen
Sivistysjohtaja
Vesilahden kunta