Seutukatsaus 4/2019


Seutukatsaus 4 2019

Aiheina

  • Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö poikkeuksellisen onnistunutta
  • Saavutettavuusohjelmalla kehitetään seudun lento- ja raideliikennettä
  • Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen seutuvertailut ilmestyneet
  • MAL4-sopimuksella kohti kestävää kaupunkiseutua
  • Tampereen seudulle 25 uutta lähijunavuoroa
  • Tiekartalla kohti hiilineutraalia Tampereen seutua