Seutukatsaus 2/2020


Tampereen kaupunkiseutu

Seutukatsaus 2/2020

  • Koronakevät uudisti seututyöskentelyn tapoja
  • Kaupunkiseudulla selvitetään asuinalueiden eriytymistä
  • MAL4-sopimus vuosille 2020-2023 tukee Suomen toisen metropolin rakentumista
  • MAL3-sopimuksen tavoitteisiin päästiin hyvin
  • Seututoimisto vahvistaa tulevaisuuden suunnittelua
  • Seututoimiston korkeakouluharjoittelijat esittäytyvät
  • Väestönmuutos tammikuu-toukokuu 2020