Sähkönjakeluverkon muutostyöt haittaavat liikennettä Huhtatiellä


Puistomuuntamon siirto sekä sähkönjakeluverkon muutostyöt haittaavat liikennettä Huhtatiellä viikkojen 45-47 aikana.

Työt aiheuttavat hetkellisesti poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Huhtatiellä Kaskitien ja Kesontien välillä. Työmaa-alue, suljettava kadun osa sekä kiertotiet merkitään aidoin sekä liikennemerkein.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.