Puunkaatoa Ämmänhaudanmäellä


TIEDOTE 12.2.2020
Ämmänhaudanmäellä Petäjärinteellä ja Kielorinteellä tehdään kevään 2020 aikana metsänkäyttösuunnitelman mukaisia puistohakkuita tilojen Pikku-Tallinen 4:155 ja     Vihniänmetsä 1:131 alueilla. Metsissä tehdään ennakkoraivaus ja sen jälkeen puistoharvennus. Työn teettää Vesilahden kunta/ Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry.

Hakkuu alueen kartta