Pirkanmaan rahaston apurahahaku alkaa


Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston vuoden 2020 apurahat ovat haettavina 10.1.–10.2.2020. Rahasto jakaa tammikuun haussa yhteensä 1 330 000 euroa. Apurahat on tarkoitettu taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt.

Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille, nimikkorahastoista lahjoittajan määrittelemille aloille.

Pirkanmaan rahaston uudesta nimikkorahastosta, Lea ja Pekka Suorannan rahastosta, jaetaan tänä vuonna ensimmäisen kerran. Rahasto perustuu toimistopäällikkö Lea Suorannan (1925–2016) testamenttiin ja kunnioittaa nimessään hänen puolisoaan, edustaja Pekka Suorantaa (1926–1998). Rahaston varoilla tuetaan kuvaamataiteita ja lääketiedettä.

Muut jakovuoroiset nimikkorahastot ovat Aamulehden 100-vuotisrahasto, Kaisa Ahosen rahasto II, Aune ja Kalle Kaiharin rahasto, Ritva ja Veikko Lapinleimun rahasto, Leena Lindfors-Sarasteen rahasto, Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto, Irmeli Näsäsen rahasto, Elli ja Elvi Oksasen rahasto, Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto ja Aino Valvaalan rahasto.

Pirkanmaan rahasto on valmis tukemaan myös tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativan tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen käynnistämistä tai toteuttamista. Apurahalla halutaan kannustaa tutkijoita ja taiteilijoita kunnianhimoisiin avauksiin, uudenlaiseen yhteistyöhön ja uusiin kumppanuuksiin eri alojen välillä.

Lisäksi haettavina ovat Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa.

Hakemus liitteineen ja lausunnot lähetetään verkossa 10.2.2020 kello 16 mennessä.

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti pirkanmaalaisen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.  Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa 8.5.2020.

Lisätietoja verkossa:

Apurahat: https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat

Nimikkorahastot: https://apurahat.skr.fi/nimikkorahastot?rahasto=pi

Hakuohjeet: https://skr.fi/yleiset-hakuohjeet

 

Lisätietoja:

asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, p. 050 385 7610, silja.minkkinen-poikolainen@skr.fi

toimiston sähköposti: pirkanmaa@skr.fi