Narvan torialueen ja kiinteistön kehittäminen


Vesilahden kunnan talousarvioon 2023 on varattu määräraha Ristiveräjän kiinteistön ja alueen ympäristön kunnostamiseen.

Kunnan tavoitteena on ehostaa ja kunnostaa aluetta kuluvan vuoden aikana. Torialueen kunnostus pyritään ajoittamaan niin, ettei se vaikuta kesän toritoimintaan. Kiinteistön korjausaikataulu ja tehtävät muutostyöt tarkentuvat kevään aikana.

Kyselyn pohjalta selvitämme kuntalaisten toiveita piha-alueesta ja kiinteistöstä. Kysely toteutetaan avoimena kyselynä, jolloin kaikki ideat ovat tervetulleita. Kyselyyn pääset vastamaan: Narvan torialueen kunnostaminen -kysely.

Tavoitetilana on luoda kiinteistöstä mahdollisimman monikäyttöinen, jolloin kiinteistön käyttöaste voidaan pitää korkeana.

Kyselyn toteuttaa elinvoimatoimikunta, jonka jälkeen saadut toiveet kootaan yhteen ja valmistellaan jatkokäsittelyyn.