Lempäälän ja Vesilahden talousvedessä tavanomaista korkeampia mangaanipitoisuuksia


Päivitys tilanteeseen 30.7.

Tavallista korkeammat mangaanipitoisuudet ovat laskeneet. Verkostosta otetuista uusintanäytteistä (28.7.) ei todettu laatutavoitteita ylittäviä mangaanin pitoisuuksia, eikä haju-, maku- tai värivirheitä.

Verkostossa saattaa olla paikoitellen sameutta tai ilmaa, erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla vedenkäyttö on vähäistä. Toimenpiteeksi voi riittää kylmän veden juoksutus 15min ajan. Jos ongelma jatkuu, pyydämme ilmoittamaan talousveden laatupoikkeamista Lempäälän Veden 24/7 päivystysnumeroon 040 832 0200.

Julkaistu 26.7.

Lempäälän talousvedestä on mitattu kohonneita mangaanipitoisuuksia. Talousvettä voi käyttää normaalisti, eikä se aiheuta terveydellistä haittaa. Mangaanipitoisuus ylittää teknisiin ja esteettisiin haittoihin perustuvan tavoitteen, mutta on huomattavasti alle terveysperusteisen enimmäisarvon. Mangaani voi aiheuttaa käyttöveteen värjäytymää, tunkkaista hajua ja makua.

Mangaani on lähtöisin Valkeakosken vesilaitokselta, jolta Lempäälä ostaa talousvettä. Valkeakoskella korjataan parhaillaan ongelmaa ja tilannetta seurataan Lempäälässä ottamalla vesinäytteitä. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota.

Häiriö kohdistuu Lempäälän eteläisiin alueisiin (Kuljusta etelään) sekä Vesilahteen. Veden laatupoikkeamista voi ilmoittaa Lempäälän Veden päivystysnumeroon 040 832 0200 (24/7). Verkoston huuhtelutoimenpiteitä kohdennetaan palautteiden perusteella.

Tilanteen etenemistä voi seurata Lempäälän Vesi Oy:n verkkosivuilta.