Lapsiystävällinen kunta -työ etenee suunnitellusti


Vesilahden kunnalla aloitettiin Lapsiystävällinen kunta -työ vuoden 2021 alussa. Työ on lähtenyt hyvin liikkeelle ja etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kevät käytettiin koordinaatioryhmän perehtymiseen ja kouluttautumiseen sekä nykytilakartoituksen toteutuksen suunnitteluun. Kartoitukseen sisältyvä indikaattoritietojen läpikäynti sekä lasten ja nuorten näkemysten kerääminen toteutettiin loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Lasten näkemysten mukaan Vesilahti on pääsääntöisesti hyvä ja turvallinen paikka elää ja kasvaa. Haasteena ovat kuitenkin erilaisten leikki- ja liikuntapaikkojen sekä muiden harrastuspaikkojen vähäisyys ja pitkät välimatkat, joiden vuoksi esimerkiksi matka ystävien luokse voi olla hyvin pitkä, eikä leikkikaveria näin aina löydy.

Indikaattoritietojen mukaan kehitettävää on erityisesti lasten oikeuksien huomioimisessa kunnan rakenteissa, käytännöissä ja toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.

Lasten ja nuorten näkemysten kerääminen osoittautui prosessina erittäin onnistuneeksi ja sekä tulokset että itse toteutus olivat hyviä ja silmiä avaavia tilanteita myös henkilöstölle. Vesilahdessa kohderyhmä tavoitettiin todella hyvin alle kouluikäisten ja peruskoululaisten osalta. Haastavin ikäryhmä olivat peruskoulunsa jo päättäneet alle 18-vuotiaat, joiden ikäryhmistä vastauksia saatiin harvakseltaan.

Tällä hetkellä työstetään toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa sekä siihen asetettavia tavoitteita ja toimenpiteitä, joita puidaan lasten oikeuksien viikolla myös yhdessä Unicefin asiantuntijoiden kanssa. Kehittämissuunnitelman on määrä olla valmis vielä vuoden 2021 aikana, jolloin kehittämistoimien toteuttaminen voisi alkaa heti vuoden 2022 alusta.