Kuntavaalit Vesilahden kunnassa


Vesilahden kunnassa toimitetaan kuntavaalit huhtikuussa 2021. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 26.5. – 8.6.2021.

Kuntavaaleissa 2021 Vesilahden kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri Kati Paunoselle tiistaina 4.5.2021 klo 9.00-16.00 välisenä aikana Vesilahden kunnanvirastossa, osoite Lindinkuja 1, 37470 VesilahtiEhdokashakemus on annettava viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.00.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on tavoitettavissa virka-aikana puh. 044 431 4835.

 

Vesilahdessa 26. huhtikuuta 2021

Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunta