Kunnanhallitus hyväksyi Vesilahden kuntaorganisaation ilmastotiekartan


Vesilahden kunta liittyi vuonna 2018 hiilineutraalien kuntien (hinku) verkostoon. Verkoston kuntien tavoitteena on vähentää 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähentämisen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta eli ilmakehän lämpenemistä.

Alkusyksystä 2020 Vesilahden kuntaorganisaation esihenkilöt osallistuivat etätyöpajaan, jossa suunniteltiin ilmastotoimenpiteitä, joiden avulla kukin toimiala voi ottaa osaa yhteisen päästövähennystaviotteen saavuttamiseen. Työpajan ideoista koostettiin ilmastotoimenpiteet, jotka kirjattiin ilmastotiekarttaan. Ilmastotiekartta on osa Tampereen kaupunkiseudun yhteistä ilmastotyötä. Tierkartassa on viisi isoa teemaa, jotka ovat eheä määnkäyttö ja kestävä liikenne, uudistuva energiantuotanto ja -kulutus, resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto, sopeutuva kaupunkiseutu sekä kehittyvä ilmastotyö.

Tiekartta saatiin valmiiksi marraskuussa 2020, jonka jlkeen se käsiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa 1.12.2020. Lautakuntakäsittelyn jälkeen tiekartta hyväksyttiin kunnanhallituksessa 7.12.2020.

Tiekarttaa päivitetään ja seurataan vuosittain. Tutustu tiekarttaan täältä (linkki ohjautuu uuteen välilehteen).

Lisätietoa

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö
040 133 7804
etunimi.sukunimi@lempaala.fi