Vesilahden kunnassa suoritetaan kiinteistöinventointia


Vesilahden kunnan rakennusvalvonta ja kunta selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi. Kiinteistötietojen inventointityössä tarkistetaan mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Työt suoritetaan viikosta 35 eteenpäin.

Syksyn aikana inventoitavaan alueeseen kuuluu Kirkonkylä, Kaakila, Suomela, Järvenranta, Keihonen, Kostiala ja Narva. Aluerajaus on nähtävillä liitteenä olevassa kartassa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Vesilahden kunta

Rakennustarkastaja Veli Salmi

Puh. 050 389 5222

veli.salmi@vesilahti.fi.fi