Hinku-hanke päättyy, mutta kunnan ilmastotyö jatkuu


Vesilahden kunta liittyi hiilineutraalien kuntien verkostoon vuonna 2018. Verkoston kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke

Verkostoon liittymisen myötä Vesilahdella aloitettiin Tavoitteista toiminnaksi – Kohti hiilineutraalia kuntaa 2030 -hanke yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Hanke sai avustusta ympäristöministeriöltä keväällä 2019. Avustuksen myötä hankkeeseen palkattiin oma projektityöntekijä. Ympäristöministeriön hankeavustuksella hanketta toteutettiin kymmenen kuukauden verran.

Kesällä 2019 hanketta työstettiin yhden kuukauden verran ja sen aikana suunniteltiin ilmastotyön opasta ja tehtiin ilmastoviestinnän ohjeet kuntien työntekijöille. Hanke jatkui tammikuussa 2020 ja kesti vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2020 aikana suunniteltiin ilmastotoimenpiteitä yhdessä toimialojen esihenkilöiden kanssa, tilattiin vaikuttavuusarviointi ilmastotoimenpiteistä, kirjoitettiin opas hinku-hankkeesta muille kunnille ja tehtiin aktiivista viestintää twitterissä (linkki ohjautuu uuteen välilehteen).

Kunnan ilmastotyö ja ilmastoviestintä jatkuu

Vaikka varsinainen hinku-hanke päättyy vuoden 2020 loppuun, kunnan aktiivinen ilmastotyö jatkuu eri muodoissa. Vuonna 2020 tehtyjä Ilmastotoimenpiteitä päivitetään ja näiden lisäksi pohditaan myös uusia toimenpiteitä. Ajankohtaisia Vesilahden kunnan ilmastotoimenpiteitä voit tarkastella täältä (linkki ohjautuu uuteen välilehteen). Ilmastotyö jatkuu osana toimialojen päivittäistä työtä.

Lisätietoa hankkeesta ja kunnan ilmastotyöstä antaa

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö
040 133 7804
etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Aino Kosonen
Projektipäällikkö
044 481 1804
etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Lue alla olevan Microsoft Sway:n kautta Kohti hiilineutraalia kuntaa 2030 -hankkeesta tarkemmin.