Ehkäisevän pähdetyön viikkoa vietetään vkolla 45


Ekäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 4. - 10.11.2019.
Viikon teemana vuonna 2019 on kannabis.

Lisätietoa Ehkäisevän päihdetyön viikosta löytyy osoitteesta www.ept-verkosto.fi

Vesilahden kunta kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

Vesilahden kunta kartoittaa kyselyllä kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä verkossa osoitteessa: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15992/lomake.html 4.-15.11.2019 aikana.

Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Vesilahden kunnassa.

– Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ehkäisevässä päihdetyössä, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä, kertoo Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki Vesilahden kunnan vapaa-aikapalveluista.

Kouluterveyskyselyn mukaan melkein kolmasosa vesilahtelaisista (28,6 prosenttia) yläkouluikäisistä nuorista hyväksyvät ikäisillään juomisen humalaan asti. Lukio- ja ammattikouluikäisiin siirryttäessä prosentti nousee noin 50. Aikuisväestössä alkoholia liikaa käyttävien osuus ja humalahakuinen juominen ovat olleet lievässä laskussa. Liikaa käyttävien määrä on Tampereen seudulla jonkin verran koko Suomen tasoa korkeampi, myös humalahakuinen juominen on laskusuunnasta huolimatta edelleen hieman valtakunnan keskiarvoa korkeampi.

Rahapelaamisensa ongelmaksi kokeneita aikuisia Tampereen seudulla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämän kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (FinSote) mukaan noin seitsemän prosenttia.

Vesilahden kunta tekee kyselyn päihdeasenteista kahden vuoden välein. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa.

Päihdetilannekysely:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15992/lomake.html

Päihdepalvelut

Lisätietoja:
Hyvinvointikoordinaattori
Olli Alamäki
puhelin 041 730 0980
sähköposti olli.alamaki@vesilahti.fi