Apurahaa pienviljelyn edistämiseksi


A.R.Winterin Muistosäätiön hallitus jakaa apurahaa enintään kymmenelle lähinnä Tamperetta olevalle kunnalle pienviljelyn edistämiseksi korottomien lainojen muodossa pienviljelijöille tai näiden ammatillisen taidon kehittämiseen kohdistuvaan maatilataloudelliseen, viljelyteknilliseen, kotieläin-, koti- ja puutarhataloudelliseen tilakohtaiseen neuvontatoimintaan säätiön päätöksessä lähemmin määritettävällä tavalla.

Edellisen kalenterivuoden 2020 aikana olemme avustaneet em. momentilla kuntia 10.000 euron määrällä.

Hakemukset, joihin on liitettävä selvitys apurahan käyttötarkoituksesta, pyydetään lähettämään 29.10.2021 mennessä sähköpostitse tai osoitteella:

A.R. Winterin Muistosäätiö sr
c/o Niilo Järkäs
Pispalan valtatie 96
33270 TAMPERE

tai sähköpostiniilo.jarkas(a)gmail.com, jolloin pyydetään viestin otsikkokenttään ”APURAHAHAKEMUS A.R. WINTER 2021”.