Aluevaalit 2022


Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on 12.1.-18.1.2022.

Linkki: Ehdokaslistojen yhdistelmä

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todentaminen

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

 • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
 • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
 • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituksen äänioikeudesta (ilmoituskortin) niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti.

Henkilöllisyyden toteamista varten äänestäjällä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus (ajokortti käy). Ilmoituskorttia äänioikeudesta ei tarvita.

Ennakkoäänestys

Aluevaalien ennakkoäänestys tapahtuu 12.1.-18.1.2022 välisenä aikana. Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä. Jos sinulla ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisilta voi saada maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Ennakkoäänestyspaikat Vesilahdessa

Kirjasto Lähde, Huhtatie 7

 • keskiviikkona 12.1.2022 10-18
 • torstaina 13.1.2022 10-18
 • sunnuntaina 16.1.2022 10-14
 • maanantaina 17.1.2022 10-18
 • tiistaina 18.1.2022 10-18

Narvan monitoimitalo, Kestintie 2

 • perjantaina 14.1.2022 10-18
 • lauantaina 15.1.2022 10-14

Jos olet karanteenissa, tai sinulla on hengitystieinfektion oireita

Ennakkoäänestysaikana:
 • Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.
 • Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai eristyksessä, odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä.
 • Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon.
Vaalipäivänä:
 • Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, etkä ole vielä äänestänyt ennakkoon, ota yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin
 • Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.
 • Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

Lisätiedot ja yhteystiedot

Lisätietoja: Kati Paunonen, hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 044 431 4835.