Työllisyyspalvelut

Kunnan työllisyyspalveluiden asiakasohjaus on jaettu alle 29-vuotiaiden ja yli 29-vuotiaiden asiakkaiden ohjaukseen. Alle 29-vuotiaiden asiakkaiden ohjauksesta vastaa etsivä nuorisotyöntekijä ja yli 29-vuotiaiden asiakkaiden ohjauksesta kuntoutusohjaaja. Yritys- ja elinkeinotoimintaan liittyvät asiat kuuluvat kehittämispäällikön vastuualueeseen Elinkeinotoiminta

Työllisyyspalveluiden kokonaisuuden muodostavat seuraavat toiminnot:

Työllisyyspalveluita toteutetaan yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, Pirkanmaan te-toimiston, työvoimanpalvelukeskuksen kanssa.

Lisätietoja: 

Etsivä nuorisotyöntekijä (alle 29-vuotiaat)

Eevi Harju
puh. 050 3895 279


eevi.harju@vesilahti.fi

Työllisyyskoordinaattori (yli 29-vuotiaat)

Piritta Jalonen  
puh. 050 570 3220

piritta.jalonen@vesilahti.fi