Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat mm. kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat valmistelevat asiat lautakunnan käsiteltäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Sivun vasemmalla laidalla olevasta valikosta voit hakea tietoa aihealueittain.

Yhteystiedot:

Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat myös Vesilahden ympäristönsuojelun tehtävät.

Ympäristönsuojelun viranhaltija on paikalla Vesilahden kunnanviraston teknisessä toimistossa (käyntiosoite Kestintie 3, Narva) pääsääntöisesti parillisten viikkojen tiistaisin. Asiakaspalveluajasta kannattaa sopia etukäteen varaamalla aika viranhaltijalta.

Tampereentie 8 (käyntiosoite)
PL 36, 37501 Lempäälä (postiosoite)
Fax 03 565 51692 
sähköposti:  etunimi.sukunimi@lempaala.fi 

Ympäristöpäällikkö (vs.)
Kati Skippari,
puh. 040-1337804

 • ympäristö- ja maa-aineslupien ohjaus ja valmistelu 
 • vesilain mukaiset asiat, mm. ojitukset
 • ympäristönsuojelun lausunnot 
 • vesien- ja luonnonsuojeluun liittyvät tehtävät
 • ympäristöselvitykset ja ympäristön tilan seuranta

Ympäristötarkastaja
Sari Sassi,
puh. 050 383 0531 

 • ympäristönsuojelu- ja jätelain valvontatehtävät
 • haja-asutuksen jätevesiasiat
 • maatalouden ympäristönsuojelu (esim. patterointi-ilmoitukset)
 • jätehuoltoasiat
 • kestävän kehityksen edistäminen

Ympäristötarkastaja 
Elina Laukkanen, puh. 040 133 7257

 • ympäristönsuojelu- ja jätelain valvontatehtävät
 • melu- ja koetoimintailmoitukset
 • meluntorjunta
 • vesihuollon vapautusasiat 
 • pohjavedensuojelu

Ympäristötarkastaja (vs.)
Stina Tiittala
, puh. 040 133 7816

 • ympäristönsuojelu- ja jätelain valvontatehtävät
 • maisematyölupiin liittyvät lausunnot

Valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelu