Vesi- ja viemärilaitos

Toiminta-alueet

Kunnallistekniikan piiriin kuuluvat tällä hetkellä Kirkonkylän, Koskenkylän ja Narvan taajamat.

Haja-asutusalueilla jäteveden puhdistus tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Lisätietoja haja-asutusalueen jätevesiasioista täältä.

Vesilahden kunta ostaa puhtaan veden Lempäälän kunnalta. Jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lempäälän jätevedenpuhdistamolle.
 

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluekartat löydät alla olevista linkeistä.