Myytävät omakotitontit

 

Virolaisen (Heinätien) alueen uudet rakennuspaikat ovat nyt varattavissa


Virolaisen kaava-alueella, palvelujen läheisyydessä on myytävänä 9 kappaletta omakotitontteja. Tonttikohtainen rakennusoikeus 30% tontin pinta-alasta. Suurin sallittu kerrosluku on II (kaksi)

Hinta 19 000€ (sisältäen pyykitys- ja lohkomiskustannukset), myös vuokraus on mahdollista. Lue lisää vuokrausmahdollisuudesta.

Ennen rakennusluvan jättämistä on tontin omistajan esitettävä rakennushankkeen suunnitelmat rakennustarkastajalle sekä aluearkkitehdille.

Rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä puh. 0500 331 046
Aluearkkitehti Leena Lahtinen puh. 040 3354 223

Varaustilanne

 


Historiallinen Narvan markkinakylä

Narva kaakkoinen alue

Lisätietoa Narva kaakkoisen asemakaava-alueen omakotitalotonteista

HUOMIOITAVAA:
Korttelin 34 tontit 2 ja 3 sijaitsevat osittain sm-alueella (muinaismuistoalue), joten tonttien maankäyttösuunnitelmat tulee lähettää lausunnolla museoviranomaiselle (kts. asemaakavamerkinnät ja- määräykset). 

Osoite

Tontti

Pinta-ala/
  €/m²

 Lohkomis-
kulut 

Tilanne
Parkkarintie 3
37370 Vesilahti
 2/34
4:90
145915,00330,00 €Vapaa
Parkkarintie 5
37370 Vesilahti
3/34
4:91
148015,00330,00 €Vapaa
Parkkarintie 7
37370 Vesilahti
4/34
4:92
191116,00330,00 € Vapaa
Parkkarintie 9
37370 Vesilahti
5/34
4:93
1600 16,00330,00 €Vapaa
Karholantie 16
37370 Vesilahti
6/34
4:94
156215,00330,00 €Vapaa

 

Narva Pelto-Kippari os. Kipparintie 20

Kylä/Osoite         Tontti              Pinta-ala/ m²       Kiinteä myyntihinta      Tilanne

Kipparintie 20,

37370 Narva

 922-416-1-72

 340027 200 € Vapaa

 


Perinteikäs Ämmänhaudanmäen alue Kirkonkylällä

Lisätietoa Ämmänhaudanmäen asemakaava-alueen omakotitalotonteista

Osoite

Tontti
RN:o

Pinta-
ala/

 

€/

Lohkomis-kulut

Tilanne

Petäjärinne 2 tai
Vihniäntie 2

37470 Vesilahti

- riippuu kummalle puolelle

tulee liittymä

1/222
4:141

1551

20 € /m2

509,10

Vapaa

Petäjärinne 4

37470 Vesilahti

2/222
4:142

1546

20 € /m2

509,10

Vapaa

Petäjärinne 12

37470 Vesilahti

3/223
4:146

1626

20 € /m2

509,10

Vapaa

Petäjärinne 10

37470 Vesilahti

4/223
4:147

1634

20 € /m2

509,10

Varattu
3.12.2018 asti

Kielorinne 3

37470 Vesilahti

6/223
4:149

1552

20 € /m2

509,10

Vapaa

Kielorinne 2 *

37470 Vesilahti

1/224
4:150

1569

20 € /m2

509,10

Vapaa

Kielorinne 4 *

37470 Vesilahti

2/224
4:151

1593

20 € /m2

509,10

Vapaa

Kielorinne 6 *

37470 Vesilahti

3/224
4:152

1546

20 € /m2

509,10

Vapaa

Kielorinne 5 *
37470 Vesilahti

1/225
1:196

154420 € /m2509,10Vapaa
Kielorinne 7 *
37470 Vesilahti
2/225
1:183
149920 € /m2509,10Vapaa

 * Pohjatutkimuksen teettämisvelvollisuus (kunta teettää pohjatutkimukset keväällä 2018)