Rahoisten asemakaava


Asemakaavan ehdotusvaihe (KHAL 9.4.2018 / § 72)

Kaava-aineisto pidetään nähtävillä 26.4.- 29.5.2018 välisen ajan Vesilahden kunnan teknisessätoimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva sekä kunnan Internet-sivuilla. Asemakaavan osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus asemakaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläolon aikana, viimeistään 29.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI.


Asemakaavan luonnosvaihe (KHAL 9.10.2017 / § 265)

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen tai suullinen mielipide asemakaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläolon aikana, viimeistään 29.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Vesilahden kunta, kunnanhallitus,Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI.


Asemakaava  on vireillä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on nähtävillä teknisessä toimistossa koko suunnittelutyön ajan.

Valmistuneet asemakaavan pohjaselvitykset