Kalsinpellon ja Kiiskinpellon asemakaava

Asemakaavan hyväksyminen (KVAL 25.6.2018 / § 36)

Vesilahden kunnanvaltuusto kokouksessaan 25.6.2018 § 36 hyväksynyt Kalsinpellon ja Kiiskinpellon asemakaavan Koskenkylän keskustaan. Asemakaava koskee kiinteistöjä Kalsinpelto (922-415-4-46) ja Kiiskinpelto (922-415-4-62). Asemakaavalla muodostuvat Koskenkylän korttelit 12- 15 jotka on osoitettu erillispientalojen  korttelialueiksi (AO) ja lähivirkistysaluetta, katualuetta sekä pihakatualuetta.
Hyväksymispäätös valitusosoituksineen (pöytäkirjanote) on saatavissa kunnanviraston kesäsulun aikana 2.-29.7.18 Vesilahden kirjastosta, Huhtatie 7. ja muulloin osoitteesta Lindinkuja 1, Kunnanvirasto. 


Asemakaavan ehdotusvaihe (KHAL 12.3.2018 / § 50)

Asemakaavaehdotus ja sen liiteaineisto pidetään nähtävillä 3.4. - 4.5.2018 Vesilahden
kunnanviraston teknisessä toimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva sekä kunnan Internetsivuilla
osoitteessa www.vesilahti.fi/.
Asemakaavan osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus
asemakaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa 4.5.2018 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI.


Asemakaavan luonnosvaihe (KHAL 14.8.2017 / § 223)

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää mielipide nähtävilläolevasta aineistosta. Aineistot pidetään nähtävillä 4.9.- 6.10.2017 välisen ajan Vesilahden kunnanviraston teknisessä toimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.vesilahti.fi. Mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana viimeistään 6.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI.

PDF-tiedosto Kuulutus  (13 kB)

Asemakaava  on vireillä (KHAL 7.11.2016 § 261)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman on nähtävillä teknisessä toimistossa 9.1.2017 alkaen koko suunnittelutyön ajan.