Kaavoitus

KAAVOITUKSEN TAVOITTEENA ON HYVÄ ELINYMPÄRISTÖ

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ympäristölle, jossa kaikenikäisten vesilahtelaisten on hyvä elää ja toimia.

Vesilahden kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:
- turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
- varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
- huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Kaavaprosessista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoittelua Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikoina kunnan teknisessä toimistossa ja näillä Internetsivuilla. Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kaavaprosessiin on osallistumalla kaavahankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja ottamalla itse henkilökohtaisesti yhteyttä kaava-asioita hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kunnanhallituksen nimeämä kaavatoimikunta on keskeinen kaava-asioiden valmistelija asiantuntija-apunaan aluearkkitehti. Aluearkkitehti on yhteinen Urjalan kunnan kanssa.

Yhteyshenkilö
Aluearkkitehti
Leena Lahtinen
Puh. 040 3354 223
leena.lahtinen(a)urjala.fi 

Kaavoitukseen liittyviä tietoja