Tekniset palvelut

 

Tekniset palvelut luovat pohjan kaikelle julkiselle ja yksityiselle toiminnalle. Kuntatekniikka mahdollistaa toimivat vesi- ja jätevesiverkostot, liikenneväylät, asuntoalueet, rakennus- ja ympäristöolojen valvonnan, kaavoituksen, virkistysalueet ja monet muut viihtyisyyttä ja turvallisuutta luovat tekijät.