Opetussuunnitelma / Koulukohtainen lisäsivu

 

Opetustamme ohjaa Vesilahden kunnan  perusopetuksen opetussuunnitelma.

 

OPETUSSUUNNITELMAN KOULUKOHTAISET LISÄSIVUT

 

KOULUN MOTTO

Oppia elämään ihmisiksi.

 

PERUSARVOT

Koulumme perusarvoja ovat

Itsetuntemus

 • Oppilaalla on toimiva omatunto, hän elää rehellisesti.
 • Oppilas arvostaa itseään, hän tuntee olevansa yksilö, jolla on tarpeita ja tavoitteita, kykyjä ja puutteita.
 • Oppilas kunnioittaa omaa ja toisten työtä sekä sietää pettymyksiä.
 • Oppilas ymmärtää erilaisuutta ja pitää kaikkia ihmisiä tasavertaisina.
 • Oppilas pystyy arvioimaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset sekä myöntämään erehdyksensä ja pyytämään anteeksi.

Terveet elämäntavat

 • Oppilas tuntee hyvän sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn merkityksen sekä tavoittelee niitä.

Hyvät käytöstavat

 • Oppilas toimii myönteisesti, aktiivisesti ja yhteistyökykyisesti sekä auttaa ja kannustaa muita.
 • Oppilas ottaa muut huomioon ja tuntee velvollisuutensa yhteisön jäsenenä
 • Oppilas kantaa vastuunsa ympäristöstään ja itsestään.
 • Oppilas noudattaa sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja.

Halu oppia

 • Oppilaan tavoitteena on hyvä yleissivistys ja halu olla aktiivinen kansalainen.
 • Oppilas tuntee omat juurensa, hänellä on hyvä kielellinen ja kulttuurinen identiteetti ja hän haluaa siirtää kulttuuriperintöä sukupolvissa eteenpäin.
 • Oppilas ymmärtää vastuunsa ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä sekä pyrkii edistämään luonnon hyvinvointia. 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, opintomatkoilla ja koulun tilaisuuksissa.

Yleistä

Työyhteisössä työskentelemme sopuisan elämäntavan mukaisesti. Se merkitsee ystävällisyyttä, kohteliaisuutta ja asiallista kielenkäyttöä muita työyhteisön jäseniä kohtaan ja yhteisen työympäristön siisteyden ja mukavuuden vaalimista. Käsittelemme huolellisesti koulukiinteistömme monimuotoista omaisuutta ja vastaamme henkilökohtaisesti aiheuttamastamme vahingosta.

Työtavat

Kunnioitamme jokaisen oikeutta suorittaa työnsä rauhallisessa ja viihtyisässä työympäristössä. Noudatamme säännöllisesti yhteisömme työaikoja ja teemme omat työtehtävämme tunnollisesti.

Ruokailu

Siirrymme ruokailuun määrätyssä järjestyksessä.

Noudatamme ruokailussa hyviä ruokatapoja. Siivoamme jälkemme ja siirrämme tuolit pöydän alle paikoilleen.

Päällysvaatteet

Päällysvaatteet ja ulkokengät jätämme niille varatuille paikoille aulaan. Pojat eivät käytä päähineitä oppitunneilla, koulun tilaisuuksissa tai ruokalassa.

Poissaolot

Olemme poissa töistä ainoastaan pätevästä syystä.

Välitunnit

Välitunnit oppilas viettää välituntialueeksi ilmoitetulla alueella.

Raittius

Emme esiinny koulualueella, kouluaikana emmekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihtyneenä. Laki kieltää oppilaiden tupakoinnin ja nuuskan käytön.

Niissä asioissa, joista järjestyssäännöissä ei erikseen mainita noudatetaan voimassaolevia koululakeja ja –asetuksia. Tarvittaessa rehtori antaa tarkennuksia.  

KOULUN TOIMINTATAVAT

Yleistä

 • Koulussa pukeudumme asiallisesti (mm. ei liian paljastavia vaatteita, ei muita ihmisiä loukkaavia tekstejä tai kuvia).
 • Vältämme myös voimakkaiden hajusteiden käyttöä hajusteallergioiden takia ja huolehdimme henkilökohtaisesta hygieniasta

Oppitunnit

 • Oppitunnille tullessaan oppilaalla on oltava mukana oppikirjat, kirjoitusvälineet sekä muu tarvittava materiaali.
 • Ellei toisin mainita, oppikirjamateriaalit (mm. kirjat, cd:t) ovat Vesilahden yläasteen omaisuutta. Kirjoja on käytettävä siististi ja huolellisesti. Mikäli kirjaa käytetään huolimattomasti ja se rikkoutuu tai sotkeutuu, oppilas on velvollinen korvaamaan kirjan arvon osaksi tai kokonaan. Jokainen käyttäjä kirjoittaa nimensä kirjan käyttäjälistaan.
 • Jos oppilas on poissa oppitunnilta, hän oma-aloitteisesti selvittää annetut tehtävät ja hankkii tehdyt muistiinpanot.
 • Läksyjen tekemättä jättämisestä seuraa rangaistus.
 • WC:ssä asiointi hoidetaan välitunnin aikana.
 • Oppilaat eivät käytä kännyköitä, mp3-soittimia tai muita elektronisia laitteita oppitunnilla.
 • Oppitunnin päätyttyä jokainen huolehtii omalta osaltaan, että opetustila jää siistiksi.

Välitunnit

 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 • Välitunnille mennään viivyttelemättä heti tunnin päättymisen jälkeen ilman eri kehotusta.
 • Erikoistilanteessa sään tai muun syyn vuoksi ulkovälitunti voidaan valvojien päätöksellä viettää sisällä aulatiloissa.
 • Lumipallojen yms. heittely on kielletty kouluaikana.

Koulumatkat

 • Bussin odotuspaikalle muodostetaan jono luokka-asteiden mukaisessa järjestyksessä, 9.luokat ensin.
 • Bussiin noustaan rauhallisesti bussin pysähdyttyä, ei rynnätä, työnnetä eikä etuilla.
 • Bussissa käyttäydytään asiallisesti muut matkustajat huomioon ottaen.
 • Mopot ja polkupyörät säilytetään niille osoitetulla alueella, joka ei ole välituntialuetta.
 • Kypärät tulee säilyttää niille soveltuvissa paikoissa – koulu ei vastaa säilytyksessä hajonneesta kypärästä.

Poissaolot

 • Luokanvalvoja myöntää luvan oppilaalle enintään kolmen päivän poissaoloon ja rehtori enintään kuukauden poissaoloon.
 • Kuukautta pidemmät poissaololuvat myöntää koulutuslautakunta.
 • Yli kolme päivää kestävän sairauden aikana oppilaan tulee ottaa yhteys luokanvalvojaansa.
 • Heti palattuaan kouluun oppilas toimittaa huoltajan selvityksen poissaolonsa syystä luokanvalvojalleen.
 • Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän pyytää luvan kotiin lähtemiseen ensisijaisesti terveydenhoitajalta, hänen poissa ollessaan luokanvalvojalta tai muulta opettajalta.
 • Jos oppilaan pitää lähteä koulusta ennen koulun päättymistä muun kuin sairauden vuoksi, on huoltajan anottava siihen lupa etukäteen.
 • Jos oppilas haluaa jäädä opintoretkeltä muulle kuin normaalille koulumatkareitilleen, on huoltajan anottava siihen lupa etukäteen.
 • Kesken koulupäivän oppilashuollollisissa tapaamisissa (lääkärillä, hammaslääkärillä, psykologilla tms.) käynti ei ole kouluaikaa.

Rangaistuskäytännöt

Koulussamme ovat voimassa perusopetuslain 36§ mukaiset rangaistuskäytännöt.

Jälki-istuntojen määräytyminen

 • Kiusaaminen (1-2h)
 • Lunttaaminen (2h)
 • Allekirjoituksen väärentäminen (2h)
 • Myöhästyminen tunnilta kolme kertaa kuukauden sisällä  (1h)
 • Luvaton poistuminen koulun alueelta
 • Tunnin häirintä
 • Sopimaton kielenkäyttö
 • Sopimaton käytös
 • Luvaton poissaolo
 • Epärehellisyys
 • Muu syy

Jälki-istunnot (erityisesti kiusaaminen, lunttaaminen ja allekirjoituksen väärentäminen) huomioidaan käytösnumeroita annettaessa.

Jälki-istuntojen ohella käytetään tarvittaessa oppilaan ojentamiseksi muita keinoja, kuten luokasta poistamista, puhuttelua ja laitteen tai makeisten yms. takavarikointia.

Jälki-istunnon suorittaminen

Jälki-istunto on rangaistus. Se suoritetaan ryhdikkäästi istuen, pulpettiin nojailematta valvovan opettajan osoittamalla paikalla.

Mitään ylimääräisiä äännähdyksiä, ilveilyä, elehtimistä tai puhetta ei jälki-istunnon aikana sallita. Jokainen ylimääräinen äännähdys tai muu vastaava aiheuttaa viisi minuuttia lisäaikaa jälki-istuntoon. Mahdollisesti mukana olevat kännykät pidetään suljettuina.

Mitään ylimääräisiä poistumisia jälki-istuntotilasta ei valvovan opettajan tarvitse myöntää. Jälki-istunto päättyy, kun valvova opettaja niin ilmoittaa.