Nuorisotyö Vesilahdessa

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELYN TULOKSET POSITIIVISTA LUETTAVAA

Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on toteutettu vuosina 2013–2016 yhteinen nuorisotyön kehittämishanke, ”Rajatonta riemua”. Hankkeen tarkoituksena on ollut suunnata kuntien paikallistason toimintaa yhteisiin päämääriin ja kehittää yhteistyötä - ja toimintaa Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä. Kunnat toteuttivat nyt kolmannen kerran nuorisokyselyn, joka on suunnattu kaupunkiseudun 7.-9 -luokkalaisille nuorille. Kyselyn tulokset ovat suurimmalta osalta positiivista luettavaa.
 
Nuorten vastausten kautta saatiin tietoa nuorten kotioloista, vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista sekä kartoitettiin kokemuksia, mielikuvia ja ehdotuksia nuorten toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn vastanneiden nuorten mukaan perheen taloudellinen tilanne on pääsääntöisesti melko hyvä tai erittäin hyvä. Yleisimmin vapaa-aikaa vietetään kotona ja perheen kanssa aikaa vietetään ruokapöydän- tai television ääressä. Suurin osa nuorista harrastaa jotakin ja yleisin harrastus on urheilu. Kyselyn mukaan paljon liikkuvien nuorten määrä on kasvussa ja nuorilla on elämässään useita luotettavia ystäviä ja aikuisia. Päihteiden käyttö on vähentynyt kaupunkiseudun nuorten keskuudessa.
 
Nuorten toiminnasta ja palveluista nuoret saavat tietoa kavereiltaan, sosiaalisesta mediasta, vanhemmiltaan sekä koulun- ja nuorisotilojen aikuisilta. Nämä tiedonsaannin väylät koetaan myös vaikuttamisen kanavina kun halutaan vaikuttaa oman kunnan asioihin. Itse vaikuttamisen keinoina nuoret kokevat palautteen antamisen, keskustelutilaisuuksiin osallistumisen sekä aktiivisen nuorisovaltuustotoiminnan. Näistä huolimatta yli 40 prosenttia vastaajista ei osaa nimetä vaikuttamisen keinoja lainkaan. Tampereen kaupunkiseudun kunnat haluavat kiinnittää tähän huomiota toiminnoissaan sekä korostaa, että jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa.
 
Nuorisokyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään palveluiden kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisopalvelut toivovat, että myös muut toimialat ja eri tahot hyödyntäisivät kyselyn tuloksia edistäessään lasten ja nuorten hyvinvointia.

 

 

 

Mikä hanke?

http://www.lempaala.fi/palvelut/nuoret/seudullinen-nuorisotyoohjelma/

Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on toteutettu vuosina 2013–2016 yhteinen nuorisotyön kehittämishanke.

Mukana hankkeessa ovat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven nuorisopalvelut. Hanketta tukee Aluehallintovirasto.

Yhteisen strategisen ja toiminnallisen ohjelman tarkoituksena on selvittää kuntakohtaisia nuorisotyön käytäntöjä, resursointia ja mahdollisia kuntien välisen yhteistyön rajapintoja. Ohjelma syventää kuntien välistä yhteistyötä nuorisotyön kehittämiseksi.

Hankeohjelma kytkeytyy valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan, minkä lisäksi se tukee kuntien omia lastensuojelu- ja hyvinvointisuunnitelmia. Ohjelma toimii työkaluna paikallisen nuorisotyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Ohjelma kannustaa lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen nostaen esille yhteisesti sovittuja nuorisotyön painopisteitä.

Tutustu hankeohjelmaan:

Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma 2013 - 2016