Kuntainfo

Valkohäntäpeura eli laukonpeura tuli Suomeen v. 1934 Minnesotassa asuneiden siirtolaisten lahjana entiselle kotimaalleen.

Vesilahti on aito maaseutukunta Tampereen lounaispuolella (n. 30 km) ja Pirkanmaan vanhin seurakunta. Pietarin avain on kurjen ohella kunnan vaakunassakin. Vesilahti tunnetaan yleensä Laukon kartanosta, Kurkien suvusta, Laukon peuroista, Narvan Markkinoista ja Rämsöön "Moottorimusiikki" -tapahtumasta. Luonnonmaisemille leiman antavat mäkiset kuusi- ja mäntymetsät, savipellot ja kymmenet järvet.