Perämaa Ari - sidonnaisuusilmoitus

 

Ilmoittajan henkilötiedotSuku- ja etunimi

Perämaa Ari
Luottamustehtävä kunnassa

Kunnanvaltuusto, jäsen
Kunnanhallitus, jäsen
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissäKunnan nimeämänä edustajana

-
Muut tehtävät

-
Merkittävä varallisuus

-
Muu sidonnaisuus, jolla voi
olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-
Päivämäärä28.6.2017