Mikkola Ritva - sidonnaisuusilmoitus

 

Ilmoittajan henkilötiedotSuku- ja etunimi

Mikkola Ritva
Luottamustehtävä kunnassa

Kunnanhallitus, varajäsen
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissäKunnan nimeämänä edustajana

-
Muut tehtävät

-
Merkittävä varallisuus-
Muu sidonnaisuus, jolla voi
olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-
Päivämäärä28.6.2017