Lehtimäki Armi - sidonnaisuusilmoitus

 

Ilmoittajan henkilötiedotSuku- ja etunimi

Lehtimäki Armi
Luottamustehtävä kunnassa

Keskusvaalilautakunta, puheenjohtaja
Tekninen lautakunta, varajäsen
Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissäKunnan nimeämänä edustajana

-
Muut tehtävät

-
Merkittävä varallisuus-
Muu sidonnaisuus, jolla voi
olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-
Päivämäärä7.8.2017