Johtosäännöt

 
HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuusto 12.6.2017 / § 56
Kunnanvaltuusto 24.4.2017 / § 17