Hallinto- ja taloustoimi

Kunnan toiminta-ajatus

Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta, joka arvostaa nykyajan hengessä perinteitä ja kulttuuria. Kunta tarjoaa asukkailleen arjen sujumista edistävät peruspalvelut.

Talousarviot, tilinpäätökset, henkilöstöraportit ja tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on koottu vuosittain samalla sivulle, esim. Talous 2011.

Hallinto- ja taloustoimi sijaitsee keskustoimistossa

Toiminnan tarkoitus

Yleishallinto vastaa kunnan laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta ja arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohuollosta, asumisasioista sekä valvoo kunnan etua verotuksessa ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät.

Vesilahden kunnan hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma.