Esityslistat

Kunnanvaltuuston esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti. 

Seuraavat kokoukset

2017:

  • 29.05.
  • 12.06.

 

Kunnanhallituksen esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017:

  • 05.06.
  • 26.06.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017: 

  •  6.6.2017
  • 26.9.2017

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmeistymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017


 

Hyvinvointilautakunnan esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.


Teknisen jaoston esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017:

  •