Esityslistat

Kunnanvaltuuston esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti. 

Seuraavat kokoukset

2017:

 • 24.04.
 • 29.05.
 • 12.06.

 

Kunnanhallituksen esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017:

 • 10.04.
 • 02.05. (tiistai)
 • 22.05.
 • 05.06.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017: 

 • 14.2.2017
 • 7.3.2017
 • 4.4.2017
 • 2.5.2017
 • 6.6.2017 (päivä saattaa muuttua)

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmeistymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017:

 • 25.04.
 • 23.05.

 

Hyvinvointilautakunnan esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017:

 • 21.03.
 • 16.05.

 

Teknisen jaoston esityslista pidetään nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen asti.

Seuraavat kokoukset

2017:

 • 23.3.2017