Vesilahden valokuituhanke

Yhteystiedot:

Marjukka Lähdekorpi-Ojala
Laajakaistakoordinaattori
Puh. 044 4235 819

marjukka.lahdekorpi-ojala(at)vesilahti.fi

tai laajakaista@vesilahti.fi

 

Tilaisuuksia :

Valokuituilta Narvan Monarilla 19.10.2018 kello 19.00 alkaen  Palhon väelle

Kuituilta Narvan lainaamossa 1.10.2018 kello 17.00 - 19.00. Tule kyselemään ja keskustelemaan valokuidusta

 

Miksi kannattaa ottaa kuituyhteys?

Valokuidun ehdottomia etuja ovat luotettavuus, rajaton kapasiteetti molempiin suuntiin ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön.
Valokuitu on maailman nopein yhteys päihittäen ylivoimaisesti nykyiset kuparikaapelit sekä langattomat yhteydet.
Palvelut siirtyvät yhä enemmän nettiin; hoiva-, terveys-, turva- ja viihdepalvelut lisääntyvät ja yleistyvät verkon kautta.
Etätyö ja opiskelu vaativat aina vain parempaa tietoverkkoa. Maaseudun yrityksille luotettavat katkeamattomat tietoliikenneyhteydet ovat toiminnan edellytys.

Tasavertaiset tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömyys maaseutualuiden kehittymiselle!

Miten pääsee mukaan?

Aivan ensin pitää ilmoittaa kiinnostuksensa www.avoinkuitu.fi.
Ilmoittautuminen ei vielä sido mihinkään.
Toteutettava verkko, eli laajuus ja hinta, määräytyy kiinnostuksen mukaan.
Kannattaa ilmoittaa kiinnostuksensa, asui missä päin tahansa, ns. Avoin Kuitu -alueella tai mahdollisen tulevan osuuskunnan alueella.

Valokuidun toteutusvaihe

Jos tavoitteeseen nyt päästään ja riittävä määrä lähtee mukaan, niin on täysin mahdollista, että ensi vuonna rakennetaan Kirkonkylä. Sen jälkeen sitten muita alueita mahdollisuuksien mukaan.

- Telia rakentaa Avoin Kuitu -alueet ja hoitaa sopimukset ja luvat yms. sekä omistaa verkon.

- Alueet, jotka jäävät markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle, voivat saada joko 1) valtiontukea tai 2) ELY:n Maaseudun laajakaistarahoitusta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020).

1) Koko Vesilahti on nyt juuri mukana Pirkanmaan liiton auki julistamassa haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen tuen haussa. www.pirkanmaa.fi
Operaattorit ilmoittavat syyskuun aikana kiinnostuksensa verkon rakentamisesta. Valtiontuki jakautuu; valtio 33%, kunta 33% ja operaattori 34%. Tätä tukea on vielä saatavissa tänä vuonna ja rakentaminen tehtävä 2020 loppuun. Mahdollisten operaattorien tarjousten saamisen jälkeen kunta tekee päätökset / neuvottelee mukaan lähtemisestä. LISÄYS: valtiontukea ei saatu Vesilahteen.

2) ELY:n rahoituksen kauden viimeinen haku on lokakuun loppuun mennessä, joten siihen emme ole vielä aivan valmiita. Valokuituverkon rakentamisen toteutusmalli pitänee valmistella täydellisesti viimeistään seuraavan ohjelmakauden hakuun. Ohjelmakausi alkaa vuonna 2021.
Rahoitusta voi saada toteutuksen hyväksyttäviin kuluihin 70% ja hakijana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kunta, yhdistys, osuuskunta tai verkkoyhtiö. Tukea haetaan joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Miten valokuituhanke lähti liikkeelle

Parempien laajakaistayhteyksien edistämiseksi Vesilahden kunta teetti vuonna 2017 alustavan valokuituverkkosuunnitelman, jonka laati Orbion Consulting Oy.

Koko kunnan alueen kattavassa suunnitelmassa mukana olivat kaikki kiinteistöt; asuinkiinteistöt, vapaa-ajan asunnot, yritysten ja yhteisöjen kiinteistöt, yhteensä 3702 kpl.
Alue jaettiin kuuteen loogiseen hankealueeseen asutuksen ja teleoperaattorien solmupisteiden mukaan. Suunniteltiin valokuituverkko liittymineen ja laitteineen sekä laskettiin karkea kustannusarvio. (Valokuitureittiä yhteensä lähes 800 km ja kaapelia yhteensä noin 1,5 tuhatta kilometriä, kokonaiskustannukset noin 18,5 Meur / teoreettinen 100% kiinteistöjen liittyminen)

Vesilahden kunta on sopinut Telian kanssa yhteistyöstä Avoin Kuitu -periaatteella, jossa Kirkonkylän ja mahdollisesti Narvan kaava-alueet rakennettaisiin Telian toimesta. Näille tiheimmille alueille kun ei ole laajakaistarahoitusta saatavissa.
Muu osa Vesilahtea taas on pääosin laajakaistatukialuetta eli niissä on mahdollisuus julkiseen tukeen, koska ne eivät tule rakentumaan lähivuosina markkinalähtöisesti.

 Päättynyt Vesilahden kunnan laajakaistahanke.