Maaseutupalvelut

Maaseututoimisto palvelee kuntalaisia nykyisin Lempäälässä, kun Vesilahden kunnan maaseututoimiston viranomaistehtävät siirtyivät Lempäälän kunnan hoidettavaksi 1.9.2006 alkaen.

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla. Keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, maaseutuyritysten kehittäminen, valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.
 

Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelma

Pirkanmaan ELY-keskus on teettänyt kuluneesta Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelman ohjelmakaudesta vaikuttavuusselvityksen, jonka toteutti vesilahtelainen Jaanu Consulting/Hanna Leiponen-Syyrakki. Hänelta saa myös lisätietoja selvityksestä puh. 0400 947 633, hanna@jaanu.net