Elinkeinotoiminta

Elinvoimapäällikkö
Jarkko Pakaslahti
Puh. 044 423 5775 

Tutustu Business Tampere kotisivuihin!

 Elinkeinostrategia

Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edistäminen sekä seudulliseen työpolitiikkaan osallistuminen.

Päämäärät

Kriittiset menestystekijät

1. Yritystoimintaa tukeva elinkeinopolitiikka

- yrittäjyyden edistäminen
- yritysten liiketoiminnalle kilpailukykyinen toimintaympäristö
- kestävän kehityksen näkökulma
2. Vetovoimainen yritysystävällinen kunta

- suunnitelmallinen kaavoitus
- tehokas ja ajankohtainen markkinointi
- nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin
- vetovoimainen ja viihtyisä ympäristö asumiselle ja yrittämiselle
- positiivinen kuntaimago.

3. Elinkeinoelämän seutukunnallinen verkottuminen.

- kuntarajat ylittävä seudullinen palveluyhteistyö
- elinkeinojen monipuolistaminen
- seutu- ja sidosryhmäyhteistyö
- joustava, yhteistyöhakuinen palveluyhteistyö.

4. Kustannustehokkaat palvelut sekä työssä
motivoitunut ja osaava henkilöstö

- taloudellisesti tuotetut peruspalvelut
- kehittämisresurssien turvaaminen
- avoimuuteen, työmotivaatioon ja luottamukseen perustuva ilmapiiri.