Osallistu ja vaikuta

Sähköisen palautteen antamiseen ja osallistumiseen:
Vesilahden kunnan palautelomake
Kuntalaisaloite.fi

 

 

Vesilahden uusi kirjasto

Asia

Vaikuta uuden kirjaston palveluntarjontaan ja sisustukseen! Voit käydä kirjoittamassa tai piirtämässä omat ajatuksesi uuden/tulevaisuuden kirjaston palveluista, kalusteista ja välineistä ideointiseinälle nykyisessä kirjastossa (Tapolantie 3).
Tai voit lähettää ideasi myös sähköisesti: https://my.surveypal.com/vesilahden_uusi_kirjasto_suunnittele

AjankohtaKysely avoinna 11/2016.
Uuden kirjaston valmistuminen 10/2017 -> 02/2018.
Toimielimet

Toimielimet: Sivistystoimi

Lisätietoja

vs. sivistysjohtaja Mika Seppänen, 040 133 5330

Verkkosivu uuden kirjaston valmistumisesta: http://www.vesilahti.fi/palvelut/kirjastotoimi/uuden-kirjaston-rakentaminen-ves/

Anna ehdotuksia uuteen tasapainottamisohjelmaan
kysely avoinna 22.2.-31.3.2016

Asia

Talouden tasapainottamis-ohjelma nro 3

Uuden kuntalain (110 §:n 3 mom.) mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Samassa momentissa todetaan, että kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä suunnittelukaudella katetaan.

Kunnan talousarviossa ja – suunnitelmassa 2016-2018 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2013 talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteineen ja 26.5.2014 talouden tasapainottamisohjelman, joka ulottuu vuosille 2014−2016. Jotta taloussuunnitelma saadaan tasapainoon, on laadittava uusi ohjelma, jossa päivitetään myös valtuuston 26.5.2014 hyväksymä ohjelma.

Ajankohta 27.6.2016 lopullinen käsittely kunnanvaltuustossa.
Toimielimet

Toimielimet: Kunnanhallitus/ kunnanvaltuusto, Talouden tasapainottamisohjelman
ohjausryhmä

Lisätietoja

Vesilahden kunnan talouden tasapainottamisohjelma