KVVY tiedottaa Nyt on otollinen aika laittaa kiinteistön jätevesiasiat kuntoon

17.4.2018

 

Nyt on otollinen aika laittaa kiinteistön jätevesiasiat kuntoon!
Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti. Jätevesiviikolla 16.- 22. huhtikuuta kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Pirkanmaalla maksutonta ja puolueetonta neuvontaa antaa Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys ry.

Haja-asutus sijaitsee suurelta osin alueilla, joilla jätevesien vaikutukset näkyvät herkästi pohja- tai pintavesissä. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten omaa lähiympäristöä. Valtakunnallisella jätevesiviikolla 16.-22.4. kiinteistönomistajia kannustetaan suunnittelemaan jätevesijärjestelmien uudistamista hyvissä ajoin ennen vuotta määräajan loppumista. 

Keitä uudistus koskee?
Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä. Yleensä jätevesiasiat ovat kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Kunnostus on tarpeeton myös silloin, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.  Myös ennen 9.3.1943 syntyneet saavat ikävapautuksen uudistuksesta vakituiseen asuntoonsa.
Lykkäystä määräajasta 31.10.2019 voi hakea kunnasta, jos jäteveden määrä jää huomattavan pieneksi tai kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi.
Yli sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevassa kiinteistössä jätevesijärjestelmän uusiminen on ajankohtainen, jos rakennetaan vesikäymälä, vesi- ja viemärilaitteistoihin tehdään luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö.

Mistä saan tarvittaessa apua?
Maksutonta jätevesineuvontaa on tarjolla monin paikoin kesän 2018 aikana. Pirkanmaalla maksutonta ja puolueetonta neuvontaa antaa Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys ry (KVVY ry), jonka neuvontatoimintaa Pirkanmaan ELY-keskus on rahoittanut vuodesta 2008 alkaen. KVVY:n jätevesineuvojat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Jätevesineuvojiin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi järjestelmän toimintakunto, saneeraustarpeet tai lainsäädäntö askarruttaa. Puhelinneuvonnan lisäksi järjestetään jätevesineuvonnan kesäkiertue, jonka puitteissa neuvojat ovat tavattavissa erilaisten tapahtumien yhteydessä touko-elokuussa. Apua jätevesien käsittelyä koskeviin kysymyksiin saa myös kunnan ympäristötarkastajilta tai rakennusvalvonnasta.

Toimi näin
Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.
Jätevesiviikkoa koordinoi ympäristöministeriö. Mukana ovat myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat ry, Kuntaliitto, Koneyrittäjien liitto ry, Käymäläseura Huussi ry, maa- ja metsätalousministeriö, Muoviteollisuus ry, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, Suomen Omakotiliitto ry, Suomen ympäristökeskus ja Valonia. Jätevesiviikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia.
Faktalaatikko – Ketä jätevesijärjestelmän uudistaminen koskee
  • Jätevesijärjestelmä tulee uudistaa 31.10.2019 mennessä.
  • Tarkista, onko rakennus siirtymäajan piirissä esimerkiksi osoitteessa www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki.
  • Aikaraja koskee rakennuksia, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päästä rannasta.
  • Muihin haja-asutusalueella sijaitseviin kiinteistöihin uudistus on tehtävä kiinteistön seuraavan isomman remontin yhteydessä.
  • Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske kiinteistönomistajia, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat asunnossa vakituisesti, eikä kiinteistöjä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen.
  • Tapauskohtaista lykkäystä on myös mahdollista hakea kunnasta. 
  • Jätevesijärjestelmän uudistus edellyttää kunnalta lupaa ja sitä varten tarvitaan suunnitelma. On suositeltavaa käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa.
  • Jätevesijärjestelmien uudistamiseen on saatavissa neuvontaa kahden vuoden ajan. 
  • Lisätietoa ja alueellisten neuvontapalvelujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi