Valokuitua Vesilahdelle

21.12.2017

Valokuitua Vesilahdelle

Valokuituhanke etenee niin että valokuitutyöryhmä tulee esittämään kunnanhallitukselle että, Kirkonkylällä ja mahdollisesti Narvassa, alueisiin joihin ei ole mahdollisuutta saada julkista tukirahoitusta, tultaisiin tarjoamaan markkinaehtoista avoimen kuidun mallia. Myös muiden alueiden osalta sovittiin, että eri vaihtoehdoista tehdään tammikuun aikana esitys kunnanhallitukselle, jotta valokuitua saataisiin mahdollisimman laajalle alueelle.
Mikäli Teitä kiinnostaa valokuituyhteys Vesilahdessa ja eteenkin Kirkonkylän sekä Narvan taajamissa, niin kiinnostuksen voi käydä laittamassa osoitteessa ”www.avoinkuitu.fi”.