Pirkanmaan Jätehuolto oy/Jäteastioiden ja lietteiden tyhjennyshinnat 2018

15.12.2017

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
 
Tiedote 22/17                                                                                      14.12.2017   
Jäteastioiden ja lietteiden tyhjennyshinnat 2018
Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 13.12. kokouksessa jätetaksan ja lietetaksan vuodelle 2018. Taksat koskevat Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakuntaa (liete: ei Nokia).
Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshintoja on tarkistettu kuljetuskustannusten muutoksiin perustuen. Esimerkiksi sekajäteastian (240 litraa) tyhjennys maksaa kunnasta riippuen 4,53-6,63 €/tyhjennys ja biojäteastian 3,72-6,20 €/tyhjennys. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat Suomen Kiinteistöliiton tekemän Indeksitalo-vertailun mukaan Pirkanmaan Jätehuollon alueella maan edullisimmat.
 
Aluejätepisteitä käyttävien vakinaisen asuinkiinteistöjen vuosimaksu on 110,17 €, yksin asuvan 73,53 € ja vapaa-ajan kiinteistön 61,45 €.
Kartongin, lasipakkausten ja metallin keräyshinnat pysyivät ennallaan. Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa maksuttoman metallin ja lasipakkausten keräyksen kiinteistöille, joilla on sekajäte ja biojäte.
 
Myöskään sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyshintoihin ei tullut suuria muutoksia. Lietteen kuljetusmaksut pysyvät ennallaan, ja ovat samat kaikissa toimialueen kunnissa. Lietteen käsittelymaksut ovat kuntien vesilaitosten vastaanottomaksujen mukaisia. Sakokaivojen ja pienpuhdistamojen käsittelymaksut ovat 2,44 –23,75 €/kuutio ja umpikaivojen 2,11–9,92 €/kuutio.
 
Pientuojahinnat jäteasemilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa pysyvät ennallaan. Maksutta jäteasemille ja -keskuksiin voi tuoda kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä lajiteltuja hyötyjätteitä (paperi, kartonki, metalli, lasipakkaukset).
 
Hinnat julkaistaan vuodenvaihteessa Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilla www.pjhoy.fi/hinnat